درباره میعاد

میعاد ما در میعاد

موسسه زبانهای خارجی میعاد

مؤسسه  زبان های خارجی میعاد از سال 1387 با استعانت از درگاه پروردگار متعال ، فعالیت خود را در زمینه آموزش زبان انگلیسی با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پروش آغاز نموده است . از اهداف عالی موسسه گام نهادن در جهت آموزش و رشد استعداد فرزندان این مرزوبوم در زمینه آموزش تخصصی زبان انگلیسی میباشد بطوریکه ازآغاز تا کنون نیز در همین راستا تلاش های بسیاری نموده . فراهم کردن فضای آموزشی مناسب ، آموزش تخصصی زبان انگلیسی و کاربردی کردن آن از دیگر اهداف عالی این موسسه میباشداز دیگر ویژگیهای این موسسه می توان به دارا بودن دپارتمان های آموزشی مستقل برای خواهران و بردران و برخورداری از کادر آموزشی مجرب و مختص در زمینه زبان انگلیسی وهمچنین واحد های مستقل آموزش ، امتحانات ، مالی ، اداری نام برد که هریک از بخش های فوق با حد اکثر توان و کارایی خود در تلاشند تا به اهداف عالی موسسه دست یابند. دپارتمان های ویژه کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان که در هردو بخش مستقل خواهران وبرادران از مبتدی تا حرفه ای از ویژگی های دیگر موسسه میعاد اندیشه و قلم میباشد. مجموعه میعاد اندیشه و قلم با بهره گیری ازآزمون های استاندار بین المللی CEFR اقدام به برگزاری آزمون های آموزشی و ارزیابی مداوم و مستمر ترمیک در دپارتمان های مختلف موسسه نموده که نتایج ارزیابی آ زمون های فوق با توجه به استانداردهای بالای آن که توسط یک کارنامه ترمیک تشریحی و توصیفی میباشد قابل مقایسه است.

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی